2013. június 25., kedd

KRISZTUSBAN VALÓ ÉLET TITKAI - 2.rész

JÉZUS PARANCSA :  „Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek !”
(Ján.ev.15:4,)

A Krisztusban való élet elengedhetetlen előfeltétele az ISTENFÉLELEM! Az Istenfélelmet viszont csak Isten szentségének és hatalmának a megismerése és megértése tudja belevésni a szívünkbe. Isten ismeretére jutni pedig csak kijelentésből tudunk. Jézus mondja : "Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." (Luk.10:22,) - és "Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem;" (Jn.6:44,). Tehát - Péterhez hasonlóan, - mi is csak az Atya kijelentése által tudunk Krisztus ismeretére jutni, és a megismert Krisztustól kapott mennyei kijelentés által juthatunk el az Atya igazi megismerésére, ami az örök élet forrása! Másképpen nem ismerhetjük meg sem a Fiút, sem az Atyát. Emberi és pszichikai bölcsesség nem juttat el igaz Istenismeretre, csak a mennyei-, szellemi szintről kapott kijelentés! Pál apostol ezért szögezi le olyan határozottan, hogy : "mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. ... És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék." (1.Kor.2:1-2, 4-5,) 

Csak mennyből jövő kijelentés képes a hívő szellemét a látható világ szintjéről átemelni a mennyei-, szellemi világ szintjére, és bevinni a hívő szellemét a Krisztusba, ahol már nincs kárhoztatása, mert akik Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem szellem szerint ! 

"Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint." (Róma 8:1,)

Isten határozottan arra késztetett, hogy az utóbbi időben kapott kijelentéseket osszam meg nem csak a Szolnoki Gyülekezettel, - ahova 2013. június 1.-től visszahívást kaptam, - hanem nyilvánosan is mindazokkal, akik keresik és kutatják Isten titkait, és a mennyei kijelentéseket.
______________________________________________________________________
Krisztusban való élet titkai - 2.rész

"A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; "(Kol.1:13,)

Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése