2015. augusztus 17., hétfő

KI NEKED JÉZUS ? - KÜSZÖBÖN AZ ELRAGADTATÁS 2.rész

MINDENNAPI KENYERED JÉZUS ?  (50 perc)
"VÉGSŐ JELEK" című KORÁBBI ÜZENET FOLYTATÁSA (28 perc)
*
"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere! Aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha." (Jn. 6:35,)
*
"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. És ti Ő benne vagytok beteljesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak." 
(Kol. 2:9-10,)
*
"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban." (Jn. 6:56,)
*
Ima közben az Úr szólt hozzám, amit gyorsan lejegyeztem. Ez volt az Úr üzenete gyülekezete számára: " Sok hívőnek vagyok a Megváltója, ez által az Üdvözítője, de csak nagyon keveseknek vagyok a Mindennapi Kenyere.  Nagyon sokan hívnak be Engem az életükbe, hogy legyek a Megváltójuk, kevesebben, de még elég sokan hívnak be a mindennapjaikba, hogy Én járjak velük és Én kövessem őket, de csak nagyon kevesen jönnek be az Én mindennapjaimba, az Én Életembe, hogy Engem kövessenek és Velem járjanak. Először te jöjj Énhozzám és utána hívj, hogy Én menjek tehozzád! Először te lakj Énbennem mert csak akkor tudok Én lakni tebenned!"
*
A főcím aktuális üzenete 51 perc, utána 27 percben a "Végső jelek - Küszöbön az elragadtatás" c. előző heti üzenet folytatódik.
*
Felvétel készült 2015.08.15.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén
                                     AMERIKA VIGYÁZZ ! - Megrázó figyelmeztetés 
                                     Prófétai figyelmeztetések - Utolsó idők megtévesztése 
                                     Mikor várható az elragadtatás ? 
                                    Apokalipszis (1),   Apokalipszis (2), 
                                    Apokalipszis (3),   Apokalipszis (4)  Apokalipszis (5),
                                    KI A FENEVAD ? - (1.rész) (2.rész) (3.rész) (4.rész) 
                                    ANTIKRISZTUS LOPAKODVA SZÍNRE LÉP

Ajánlott üzenetek az Úrvacsorával kapcsolatban :
                                      Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                      Két világ összekapcsolása 
                                      Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT. 
                                      AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                      Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                      Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez 
_______________________________________________________________________

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése