2014. november 2., vasárnap

EGYBESZERKESZTÉS - KÉT DIMENZIÓS IDENTITÁS

KÉT VILÁG EGYBESZERKESZTÉSE - ELJUTNI A KÉT DIMENZIÓS IDENTITÁSRA
UTOLSÓ IDŐK VESZÉLYE  (4. rész)
 *
"Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik." (Ef.1:10-11,)
Krisztus Jézus az idők teljességében jött el (Gal.4:4,). Jézus a keresztáldozatával olyan örök érvényű jogosultságot szerzett az egész teremtett világban, ami nem csak a bűnbocsánatot és az üdvösséget alapozta meg az Őt követők számára, hanem a Mennyei Atya világával való "egybeszerkesztést" is megvalósította. Jézus az Atyához ment vissza és azt akarta, hogy mi is az Atyában lakjunk. (Jn.14:3-7,)

Jézus azt is mondta: "Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van. Higgyetek nékem, hogy hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van!" (Jn.14:10-11,) Továbbá Jézus azt is mondta, hogy: "Ő az Atya által él" a földön, és aki eszi az Ő megtört testét és issza az Ő kifolyt vérét (vagyis annak igazságtartalmával azonosul) az Jézus által fog élni a földön! (Jn.6:56,) Mindezzel Jézus azt akarta megértetni tanítványaival, hogy Ő a szellemével egyszerre két világban él: testben itt van a földi világban, de ezzel egyidejűleg és egyszerre a szelleme benne lakik az Atya világában, és az Atya világa pedig Őbenne, ezért a szellemével látja és hallja az Atyát, és Ő aszerint beszél és cselekszik a földön, ezért vannak a jelek és csodák, mert azokat az Őbenne lakozó Atya cselekszi. Jézus tehát mindkét dimenzióhoz tartozás tudatával (identitásával) rendelkezett és aszerint is élt, beszélt és cselekedett. Jézus garantálta tanítványainak ("Bizony bizony mondom néktek!"), hogy ha folyamatos közösségben maradnak Ővele, (Jn.6:53-58, 56, Jn.15:4,6-7,) akkor ők is egyszerre mindkét világhoz (dimenzióhoz) tartozó identitáshoz jutnak, és Jézus által tudnak élni a földön ugyanúgy, ahogy Jézus az Atya által élt a földön. 
Jézusban egyszerre két világ volt jelen!  Jézusban tehát létrejött a két világ egybeszerkesztése. A földön Jézus Krisztusban élő tanítványok szelleme (szíve) és az Atya világa (szíve) egybe lett szerkesztve, össze lett kapcsolva, amit a Jézus Krisztusban lakozás joga hoz létre és alapoz meg. Ezért fontos parancsa Jézusnak az imádó Úrvacsorai közösség gyakorlása. Jézus ezért mondta: "Aki eszi az Én testemet és issza az Én Véremet, az Énbennem lakozik és Én is abban !" (Jn.6:56,)
Kívánom, hogy minden érdeklődő számára érthető- és átvehető legyen a videón közzétett bibliai igazság!

Felvétel készült 2014.11.01.-én az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Istentiszteletén

1.rész  ITT ,    2.rész  ITT ,     3.rész  ITT ,  5.rész ITT  ,   tekinthető meg.
2014.10.18. - Krisztus elárulása és a magyar egyház 
____________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése