2014. január 31., péntek

AZ EVANGÉLIUM TERMÉSZETFELETTI - A NYITOTT MENNY

1. VIDEÓ  :  Nyitott Menny a Földön    (15:33 perc)  

2. VIDEÓ  :  Sasfiókák példája     (4:01 perc)  

3. VIDEÓ  :  Kulcs a mennyei dimenzióhoz    (8:16 perc) 

4.VIDEÓ   :  Dávid kulcsa     (8:03 perc)

AZ  EVANGÉLIUM  TERMÉSZETFELETTI !
Jézus mondta :
"Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára." (Jn.1:52,)
Nyitott Menny a Földön !  -  Felvétel készült :   2014.01.18.-án  (1.rész)

________________________________________________________________________
"Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket." (5.Mózes 32:11,)
Sok esetben a hívők a sasfiókákhoz hasonlóan, nem szeretnek a megszokott, kibélelt szellemi fészekből (megszokott gyülekezeti szisztémából) kimozdulni, és önállóan repülni (szellemi munkát végezni,) mert egyszerűbb és kényelmesebb, ha készen kapnak mindent a pásztortól. A pásztor is, és a hívők is példát vehetnek a sasfiókákról.  A Házi Gyülekezeti modell, amit az Apostolok cselekedeteiben látunk, segít a szellemi növekedésben, az önállő szellemi életre nevelésben, vagyis, a szellemi repülés elsajátításában.
Sasfiókák példája !    -    Felvétel készült :   2014.01.18.-án  (2.rész)
________________________________________________________________________
A kulcs 3 szerkezeti része : 
1.) Kulcs nyele. 2.) A kulcs szára. 3.) A kulcs tolla. 
Szellemi jelentései :
Nyél : Az Új Teremtés 
Szár : 2 Dimenziós identitás = egyidejűleg a mennyei-, és földi léthez tartozás tudata 
Toll :  Krisztus birtokba vett igazságainak jogosultságai, + az imádás, és hálaadás 
Kulcs a Mennyei dimenzióhoz !    -    Felvétel készült :   2014.01.18.-án  (3.rész)
________________________________________________________________________
Dávid a Természetfeletti, mennyei fegyverével (szellemi fegyverrel ) az Seregek Ura Nevével vonult ki Góliát ellen, nem csak parittyával ! Dávid nem csak a földi, hanem a mennyei dimenzióban is mozgott egyszerre. Ezt ő megtanulta a juhok mellet imádta Istent, és szellemi fegyverével legyőzte a medvét és az oroszlánt.  A szellemi világban fordított volt az erőviszony. Dávid volt az óriás, és Góliát volt a törpe, mert Góliátnak csak földi fegyverei voltak.  A csatát a beszédjük döntötte el. A beszédben mutatkoztak meg a szellemi erőviszonyok.
"Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, a kit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé közeledett: Dávid is sietett és futott a viadalra a Filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy követ, és elhajítván, homlokán találta a Filiszteust, úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a Filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is vala a Dávid kezében. És oda futott Dávid, és reá állott a Filiszteusra, és vette annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megölte őt, és fejét azzal levágta. A Filiszteusok pedig a mint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodtak." (1.Sám.17:40-51,)
Dávid kulcsa !  -  Felvétel készült :   2014.01.18.-án  (4.rész)
________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
 (Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik.)
 1. rész 2013.06.08 - Krisztusban való élet titkai - 1.rész
63.rész 2014.09.13 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 1.rész
64.rész 2014.09.20 - Istenfélelem fogalmának pontosítása - 2.részA  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
HÍRLEVÉL - 2. 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése