2015. november 10., kedd

JÖJJÖN A GYAKORLAT - TOVÁBBLÉPÉS A HÁZI GYÜLEKEZET FELÉ

BIBLIAI MINTA :  A SZŐLŐTŐ MINTÁJÚ GYÜLEKEZET
JÉZUS A SZŐLŐTŐ - A TANÍTVÁNYOK A SZŐLŐVESSZŐK
MIÉRT  SZÜNETELNEK AZ  EDDIG  MEGSZOKOTT  HETI  ÜZENETEK ?
*
"Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." (Jn. 15: 4,)
*
"A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik (marad) és én is abban." (Jn. 6: 56,)
*
"És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel." (Apcs.2: 42, 46,)
*
Továbblépés a szőlőtő- és szőlőfürt mintájú házi gyülekezet felé - jöjjön a gyakorlat

Jézus a feltámadása után (a Mennybe menetele előtt) azt parancsolta tanítványainak, hogy hirdessék az evangéliumot mindenkinek és Jézus tanítványaivá tegyék a népeket, akik megtérnek (Mt. 28:18-20). Amint látjuk az Apcsel 2-ben pünkösd napján, amikor kitöltetett a Szent Szellem és 3.000 ember megtért és megkeresztelkedett, azonnal elkezdődött a tanítvánnyá képzés, mégpedig házi gyülekezeti formában. Bár a templomban is összegyűltek (ameddig hagyták őket), de a hitéletüket házi közösségekben gyakorolták, felekezeti és vallásos formáktól mentesen, családias formában, ahol mindenki - protokoll mentesen - aktivizálhatta magát. Igazi szőlőfürt mintájú gyülekezeti struktúra kezdett kialakulni. Minden házi gyülekezetben voltak olyan hívők, akik már tanítványi szinten élték a hitüket, napi személyes közösségben az Úrral, (ők voltak a szőlővesszők beoltva a Krisztusba, mint szőlőtőkébe), és voltak olyanok is akik még kezdők voltak, (mint szőlőfürtök a szőlővesszőn). Ők a családias formájú házi gyülekezetben - látva a már tanítványi hívők jó példáját, - gyakorlati módon tanulták meg hogyan lehet személyes napi kapcsolatot gyakorolni az Úrral. Így hamarosan ők is érett hívőkké és tanítványokká lettek. A tanítványok tehát így engedelmeskedtek Jézus parancsának, és tették tanítványokká, vagyis önálló, napi hitéletet gyakorolni képes hívőkké a megtérőket.

Éppen a napokban volt két éve, hogy megosztottam a gyülekezettel amit az Úr mondott nekem a szőlőtő- és szőlőfürt mintájú gyülekezetről. A 2013. nov. 9.-én elhangzott üzenetet (ITT) tudod megtekinteni. Amikor kérdeztem az Urat, mi a terve a Szolnoki Gyülekezettel, és hogy milyen irányba menjünk, akkor azonnal hallottam az Úr válaszát. Azt mondta az Úr : "Menj a házi gyülekezet irányába! Alakítsd át a gyülekezetet szőlőtő mintájú házi gyülekezetek hálózatává!"  Nagyon meglepődtem, hogy az Úr ilyen gyorsan válaszolt, de ugyanakkor nagyon örültem is, mert megértettem az Úr akaratát, hogy tanítványokká váljanak a hívők, és ne csak gyülekezeti tagok maradjanak, akik csak a pásztor segítségével tudják megélni hitéletüket, az Úrral való közösségüket. Az átalakítás munkáját azzal kezdtem el, hogy az Úrnak ezt az üzenetét, és az ezzel kapcsolatos friss kijelentéseket azonnal megosztottam a gyülekezettel, mert tudtam, hogy legfontosabb az, hogy a testvérek szívéhez is eljusson ez a kijelentés, és az Úr végezhesse el a megértést a szívekben. Azt is láttam, hogy ez az átalakulás nem csupán szervezési feladat, sokkal inkább a hívők tanítvánnyá válásán múlik az átalakulás sikere, ezért ez egy hosszabb folyamat lesz, a szükséges átmenettel. Tanítvánnyá válni pedig csak az a hívő tud, aki naponta hajlandó meghozni azt az áldozatot, hogy napi imádó Úrvacsorai közösséget gyakoroljon az Úrral.

Éppen ezért - ahogy ezt az Apcsel. 2.-ben is látjuk, - egy átmeneti ideig párhuzamosan a templomban is és házanként is összegyűltek, úgy mi is ezt a mintát követtük. Azokon a helyeken ahol már voltak tanítványi hívők, akik elkezdték az Urat naponta keresni és imádni, és napi imádó Úrvacsorai közösséget is gyakorolni, ott elkezdtük a házi gyülekezeti mintát kialakítani. Emellett pedig ( a templomi összejövetel mintájára) megőriztük a szombati közös Istentiszteleteket is Szolnokon azért, hogy mindazokat a kijelentéseket amit az Úr adott az Úrvacsoráról és a Vele való őszinte napi imádó közösség szükségességéről és Jézus jövetelére való felkészülésről, azokat átadhassam a gyülekezetnek és a blogom segítségével közzé tehessem. Ez az átmeneti folyamat éppen 2 éve tart. Ez idő alatt az ország sok sok pontján alakultak házi gyülekezetetek. Ezek közül tizeneggyel közvetlen kapcsolat is kialakult és többségük rendszeresen igényli a személyes látogatást és közösséget. További három hagyományos gyülekezet is rendszeresen kéri a személyes szolgálatot, emellett a Krízis Missziós szolgálat is folytatódik Gyöngyöspatán, immár 4 és fél éve. Számomra legfontosabb, a hívőket abban segíteni, hogy az Úr elkötelezett tanítványai-, napi imádói legyenek, akik naponta szerelmes kapcsolatot ápolnak szeretett Megváltójukkal, Urukkal, Istenükkel, hogy mindannyian elkészüljenek az Úr visszajövetelére, az elragadtatásra. Hiszem, hogy az Úr azért adott annyi kijelentést és üzenetet az elmúlt két és fél évben, hogy felkészítse az Ő népét, (az Ő menyasszonyát) a Vőlegénnyel (Jézus Krisztussal) való személyes napi imádó "szerelmi" úrvacsorai közösség gyakorlására, és így az elragadtatásra is.

(Alábbiakban olvasható az ígért folytatás)

Az Úr szólt – Új korszak kezdődik

Az Úr üzenete így hangzott:

"Engedd, hogy ÉN tegyem. Adj át NEKEM minden eszközödet. A blogodat, a táblát és a többit. Engedd, hogy KENETEM tegye egészen, segédeszközök nélkül. Engedd, hogy Szent Szellemem használhasson mindenkit, bárkit, hogy meggazdagítsák az együttlétet és még jobban felszabadulhasson Szent Szellemem szabadsága.  Az öröm kenetével fogok működni. Gyógyító erőm a legegyszerűbb testvéren keresztül is ki fog áradni, mint egy folyó, és erre fel kell őket készteni és szabadítani. Szellemem által motiváld és vezesd őket, hogy a tanítványaimmá váljanak és ne csak hívők maradjanak! Erre adtam megbízást az apostoloknak is. Szükséges őket motiválni, bevezetni őket a gyakorlatba, hogy Szellemem áradhasson közöttük! A tekercseket őrizd meg, azokra még szükség lesz."

Ebből megértettem, hogy az Úr tovább akarja vezetni az Övéit a gyakorlati tanítvánnyá válásban. A hagyományos gyülekezeti struktúrából (ahol nincs tanítvánnyá válás, csak hívővé tesznek), egy új, szőlőtő- és szőlőfürt mintájú házi gyülekezeti struktúrába akarja tovább vezetni az Úr az övéit, ahol tanítvánnyá válhat az aki akar. Ezért most a fókusz áttevődik az Igehirdetéses formáról inkább a házi gyülekezetekre leginkább jellemző szemináriumos formára. Így nem prédikáció jellegűek lesznek az üzenetek mint eddig, (amit videóra lehetett venni), sokkal inkább az Apcsel. 2:42 és 46-ban is látható, az egymás szükségeire és nehézségeire is odafigyelő, családias, szellemi aktivitásra teret adó, mindenkit személyesen is az Úr napi keresésére ösztönző jellegűek lesznek az alkalmaink. Így az eddigi hagyományos gyülekezeti Istentiszteleti forma is át tud alakulni az eddig újnak számító (de kezdetekben a Szent Szellem által vezetett, teljesen Igei), házi gyülekezeti jellegűvé. Ez biztosítani tudja nagyobb felszabadultságot az alkalmakon a résztvevők számára, hogy egyre aktívabbak merjenek lenni, és merjék engedni, hogy a Szent Szellem használhassa őket, továbbá mindenki szabadon részt vehessen, hozzá szólhasson, kérdezhessen. Hiszem, ez lehozza a Menny örömét, az Úr örömét, amint azt az Apcsel. 2:46-ban is láthatjuk : „ … és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel.”     

Mindenesetre a „tekercseket”, vagyis azokat a videókat amelyek ezen a blogon az alábbi lista szerint megtekinthetőek, azokat megőrzöm. Úgy hiszem, hogy ebben a 122 részes üzenet csomagban – melyeket az Úr kijelentéséből kaptam az elmúlt 2,5 évben kegyelemből, – minden benne van a hívők érettkorúvá- és tanítvánnyá válásához, és ahhoz, hogy felkészülhessenek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére.
Az Úr sok olyan titokról adott kijelentést és mélyebb megismerést, amelyek eddig az egyházban nem volt világosság, nem volt ismeret, mint például: a napi imádó Úrvacsorai közösség, az elpecsételés titka, a két dimenziós identitás, az Atya világa, a megváltás titkai, apokaliptikus idők és események a Dániel, Ezékiel és Jelenések könyve alapján, a Krisztusi érettségre jutás, Krisztusi identitás, a más Jézus-, más evangélium-, más szellem leleplezése, vigyázó kürtszó megfújása, stb.

Kívánom, hogy azok a hívők aki vágyják és szeretnék az Urat naponta keresni, imádni és teljes szívből szeretni, azok számára segítség és áldás lehessen az eddig feltöltött több mint 120 részes videó anyag!  

Az Úr adja meg, hogy minden őszinte érdeklődő az Úr tanítványává váljon !

Testvéri szeretettel:
Soós Péter
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése