2015. október 17., szombat

VÉGIDŐK II. KONFERENCIA VERESEGYHÁZ

VÉGIDŐK :  MIT KELL TENNÜNK ?
*  
A válasz  a  Márk 13: 33-ban található :
- FIGYELJETEK !
- VIGYÁZZATOK !
- IMÁDKOZZATOK ! 
*
" Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangéliumot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek." (1.Kor. 11: 2-3,) 
*
"Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad meg fog látszani." (Ézs. 60: 1-2,)
*
"Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait." (Zsoltár 2: 8,)
*
Felvétel készült 2015.10.11.-én a Végidők II. Konferenciáján,
Helyszín:  Jézus Él Gyülekezet,  Veresegyház.
Végidők I. Konferencia - Veresegyház: Fújjatok kürtöt    ITT  

Kapcsolódó üzenetek : Út a teljességbe - Védelem a végidőkben 
                                          Egyházak tévelygése - Felkészülés az elragadtatásra 
                                          Elragadtatás ideje - Milyennek kell lenni ?
                                          Végső idők - Mi a kivezető út ? 
                                          Csak egyetlen esélyünk van
                                          Végső jelek - Küszöbön az elragadtatás

Ajánlott üzenetek az Úrvacsorával kapcsolatban :
                                      Úrvacsora kulcsszerepe a természetfelettihez 
                                      Két világ összekapcsolása 
                                      Mi tesz méltatlanná az Úrvacsorához?  1.rész,   2.rész ITT. 
                                      AZ ÚRVACSORÁBAN REJLŐ TITOK
                                      Tudat átváltoztatása természetfeletti identitásra
                                      Útmutató az imádó Úrvacsorai közösséghez  
_______________________________________________________________________

                                           Az üzenetben használt vázlat fotói
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Atya világába való belépést megalapozó Ígehirdetések :
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
BESZÁMOLÓ : Megtérések Gyöngyöspatán 
____________________________________________________________________

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése